Rex. Sanitario Nº C-15-002129

Medicina Tradicional Chinesa

Principais técnicas terapéuticas

Acupuntura

Técnica baseada na inserción de agullas finísimas en determinados puntos sobre a superficie cutánea. Estes puntos reciben o nome de puntos acupunturales e son altamente enerxéticos, están situados ao longo do percorrido dos meridianos, canles polos que circula a enerxía do organismo denominada Qi. Mediante a inserción de agullas débese conseguir estimular a enerxía do punto.

Fitoterapia Chinesa

Esta técnica baséase no uso das plantas medicinais para o tratamento de determinadas alteracións fisiolóxicas e no tratamento de estados patolóxicos. Estas plantas medicinais utilízanse coas mesmas premisas que no medicamento chinés, débese ter en conta a Teoría do Yin e o Yang, a Teoría dos Cinco Elementos, o diagnóstico previo e finalmente a aplicación do principio terapéutico segundo a diferenza de síndromes.

Moxibustión

Esta técnica tamén se denomina acupuntural, xa que é frecuente combinala coa acupuntura nos mesmos puntos enerxéticos. O obxectivo da moxibustión é a aplicación de calor nos puntos acupunturales.

Tanto na acupuntura como na moxibustión é preciso destacar a figura dun recoñecido médico da época da dinastía Han, Hua Tuo, como pai destas dúas disciplinas e un dos pioneiros na utilización da acupuntura con fins anestésicos.

Auriculoterapia

É unha técnica acupuntural baseada na inserción de agullas no pavillón auricular, onde quedan representados todos os órganos fisiolóxicos do organismo. Todos os puntos auriculares poden estimularse tamén con sementes, bolitas e chinchetas.

Historia da medicina chinesa

A Medicina Chinesa, medicina ancestral orixinaria da antiga China, perdurou e evolucionou ao longo da historia. Durante a segunda metade do S. XX, esta terapia foi introducíndose nos países occidentais e obtivo unha gran aceptación entre os usuarios destes países que atoparon nela unha medicina diferente, nada agresiva e moi preventiva, mediante a cal se obteñen resultados eficaces e rapidamente.

A medicina chinesa é unha medicina holística, xa que entende que non existen enfermidades senón enfermos, ten en consideración non só o que sucede no órgano, senón tamén o que sucede en todo o organismo, a maneira de manifestarse, como responde as influencias externas e aos estímulos da contorna.

Os piares básicos da medicina chinesa son a Teoría do Yin e o Yang e a Teoría dos Cinco Elementos. Os principios e as premisas da medicina chinesa extráense directamente da filosofía tradicional taoísta, a escola do pensamento máis antiga e singular de China. A maior premisa da teoría medicinal chinesa é que toda forma de vida do universo é animada grazas a unha enerxía vital denominada “Qi”.

O "Qi", sustancia fundamental do organismo e do universo, impregna e penetra a totalidade do cosmos.

A dixestión, por exemplo, extrae "Qi" da comida e a bebida e transpórtao por todo o organismo, a respiración extrae "Qi" do aire nos pulmóns. Cando estas dúas formas de Qi se reúnen no sangue, o Qi circula como enerxía vital polos meridianos ou canles enerxéticas.