Rex. Sanitario Nº C-15-002129

Terapia Manual

A Fisioterapia Manipulativa Articular é unha especialidade da fisioterapia que consiste na arte e a ciencia do tratamento de lesións e cadros patolóxicos do aparello locomotor, mediante manipulacións articulares analíticas baseadas no estudo biomecánico das mesmas, incluídas as de impulso rápido e curto rango de movemento.

Pódese considerar como unha modalidade da Kinesioterapia e, mediante o acto do impulso manipulativo raquídeo corríxense alteracións articulares, musculares, vasculares e nerviosas a nivel metamérico, aínda que tamén se aplica ás articulacións das extremidades. Noutras palabras, poderíanse definir como unha terapia manual que busca restablecer a congruencia articular fisiolóxica cando esta está alterada.

A Fisioterapia Manipulativa Articular, ou simplemente Terapia Manual, poderíase considerar, en certo xeito, como unha evolución particular que desenvolveron os fisioterapeutas ao longo do S. XX aos postulados orixinais da osteopatía estrutural esbozada por Andrew Taylor Still e, aínda que por iso participa dalgúns dos seus principios, as súas numerosas escolas desenvolveron tal especialidade, que se podería dicir sen ambaxes que actualmente é unha terapia distinta a aquela en comprensión e tratamento das lesións biomecánicas do aparello locomotor.

Desde o abandono por parte da medicina oficial das artes e técnicas manuais na Idade Media, o Medicamento Manual quedou relegado ao ámbito do curandeirismo e dos cirurxiáns-barbeiros.

Con todo, xa en pleno S. XIX, un dos cirurxiáns máis prestixiosos da época como era Paget, aconsellaba aos seus colegas que estudasen e rescatasen as antigas prácticas dos Alxebristas.

Herdeiro da nova perspectiva sinalada por Paget, e coñecedor da Osteopatía de Taylor Still, a personalidade médica que deu o impulso definitivo á inclusión no mundo académico do medicamento manipulativa foi o Dr. Mannell, no primeiro terzo do século XX. Con el quedou instaurada a chamada Medicina Manual.